ArabicEnglishTurkish

MİSYON

Tüm dünyanın yaşadığı Covid-19 Korona salgını sonrası süreç, eksiklerine, yetersizliklerine rağmen uzaktan/çevrimiçi eğitim ve öğretimi hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline getirmiştir. Arap dili temelli İslami ilimler alanında, yeni ortaya çıkan bu sürecin iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Uluslararası İslami İlimler Araştırma Derneği (UİSLAMER), bu temel yaklaşımdan hareketle, Türkiye içinde ve dışında, en ücra köşede eğitim/öğretim almak isteyen, ancak fırsat ve imkânsızlık sebebiyle bunu bulamayan katılımcılara, öğrencilere ulaşmayı, uzaktan öğretim imkânlarıyla, gönüllü eğitmenler ve öğretmenlerin desteğiyle internet üzerinden Arapça ve İslami İlimlerin eğitim ve öğretimini sunmak.

VİZYON

İslâmî İlimlerde âlim, bilim insanı, mütefekkir ve araştırmacıları yetiştirmek, bu konuda araştırmalar yapılmasını temin etmek, üyelerinin ve toplumun; eğitim, öğretim, sosyal, kültürel, sportif, mesleki, kişisel, ahlaki ve bilimsel yaşantılarına katkıda bulunacak maddi ve manevi her türlü etkin çalışmaları yapmak.

İLETİŞİM

Eğitimlerimizden yararlanmak, bilgi almak, faaliyetlerimizden haberdar olmak ve diğer tüm merak ettikleriniz için bizimle iletişime geçin.

0542 106 53 96